Tønsberg

Slottsfjell Park

Type eiendom

Prosjekt

Område

Tønsberg

Areal

18 000 kvm

Status

Innledende fase

Ved foten av Slottsfjellet i Tønsberg har Recreate ambisjoner om å utvikle det som kan bli verdens første Paris Proof-kvartal: Et helt kvartal som er hundre prosent i tråd med Parisavtalen.

På Korten, ved innkjøringen til Tønsberg, ligger bl.a. tre store kontorbygg i Kjelleveien 21: Vinkelbygget, Parkbygget og Sentralbygget. Disse har et samlet areal på 18 000 kvm. I samarbeid med Snøhetta har R8 Property gjennomført et mulighetsstudie for dette området, hvor disse byggene delvis vil bli rehabilitert og revet. Resultatet blir Slottsfjell Park.

Formålet med planen er å tilrettelegge for kontor, hotell, næring og utadrettet virksomhet på gateplan som gir liv og aktivitet. Prosjektet er stort og ambisiøst, og vi ønsker å skape et nytt byrom med grønne arealer, parkering under bakken og klimavennlige bygninger – her blir det både rehabiliterte bygg, samt et nyopprettet Powerhouse på 11 000 kvadratmeter. Dette bygget vil oppnå miljøstandarden Powerhouse Paris Proof, og produsere mer energi enn det forbruker gjennom et livsløp på 60 år. Likedan skal hele Slottsfjell Park være i tråd med Parisavtalen.

Prosjektet vil deles inn i to eller tre faser, og forventet oppstart er tidligst 2023.

Besøk projektets hjemmeside

Erik Ryttervoll Kvamshagen
Utviklingsdirektør