Bærekraft

Bærekraft angår både virksomhetsmessige, klimamessige og sosiale forhold (ESG), og i Recreate har vi definert tydelige målsettinger innenfor hver av de tre dimensjonene. Bærekraft er en helintegrert del av selskapets strategi, og styrer daglige strategiske og operative beslutninger i alle ledd – fra prosjektutvikling til driftstjenester. Vi stiller også krav til våre leverandører og samarbeidspartnere.

"Recreate fokuserer på smarte og bærekraftige bygg med beliggenhet ved sentrale knutepunkter"

Powerhouse Telemark (Photo: Ivar Kvaal)
Powerhouse Telemark (Photo: Ivar Kvaal)

Bærekraftige bygg
Vi tilhører en bransje som står bak nesten 40 % av globale klimagassutslipp og forbruk, og har et ansvar for å redusere utslipp i måten vi utvikler og drifter eiendom på.  

Powerhouse Telemark er vårt signalbygg, og har vært et banebrytende innovasjonsprosjekt innen bærekraftige bygg. Bygget er tegnet av Snøhetta, og ble i 2020 kåret av amerikanske CNN til å være ett av ti bygg på verdensbasis det var knyttet størst forventninger til – i sterk konkurranse med spektakulære bygg i bl.a. Canada, Kina, Egypt og Dubai. Bygget produserer mer energi enn det bruker i løpet av en livstidssyklus på 60 år, og produserer energi gjennom solcellepaneler og ni energibrønner.  

Fleksibilitet

50 % av verdens kontorlokaler står til enhver tid tomme. Denne problemstillingen ønsker vi å bidra til å løse ved å sørge for bedre utnyttelse av eksisterende bygg, slik at behovet for å bygge nye bygg reduseres. Dette var utgangspunktet for videreutviklingen av vårt heleide datterselskap Evolve, og etableringen av Orbit; en digital abonnementsløsning som muliggjør booking av ledige arbeidsplasser og møterom.

Vi må også rehabilitere mer, fremfor å bygge nytt. Dette var utgangspunktet for Inkognito Park, som er vårt hittil mest krevende rehabiliteringsprosjekt. Denne klassiske og verneverdige bygningen midt i hjertet av Oslo ble transformert til et høyteknologisk bygg med fleksible kontorløsninger, og åpnet høsten 2022. 

Bærekraft i praksis
For å oppnå klimamålene er vi nødt til å redusere eget klimafotavtrykk, men vi klarer ikke dette alene. Vi er – som alle andre – avhengige av å samarbeide med leverandører, leietakere og øvrige samarbeidspartnere for å lykkes.

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Loven er vedtatt av Stortinget, og trådte i kraft 1. juli 2022. Recreate omfattes av Åpenhetsloven og har plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og å offentliggjøre denne informasjonen innen 30. juni hvert år. 

I aktsomhetsvurderingen kartlegger og vurderer vi negativ påvirkning eller skade i vår virksomhet, leverandørkjede eller hos forretningspartnere knyttet til menneskerettigheter og anstendig arbeid.  Dette er en større prosess, som vi for øyeblikket jobber med og den endelige rapporten for årets aktsomhetsvurderinger vil publiseres her. 

Kontakt

Elin Tufte Johansen
HR- og bærekraftdirektør