Bærekraft

Bærekraft angår både virksomhetsmessige, klimamessige og sosiale forhold (ESG), og i Recreate har vi definert tydelige målsettinger innenfor hver av de tre dimensjonene. Bærekraft er en helintegrert del av selskapets strategi, og styrer daglige strategiske og operative beslutninger i alle ledd – fra prosjektutvikling til driftstjenester. Vi stiller også krav til våre leverandører og samarbeidspartnere.

"Recreate fokuserer på smarte og bærekraftige bygg med beliggenhet ved sentrale knutepunkter"

Powerhouse Telemark (Photo: Ivar Kvaal)
Powerhouse Telemark (Photo: Ivar Kvaal)

Bærekraftige bygg
Vi tilhører en bransje som står bak nesten 40 % av globale klimagassutslipp og forbruk, og har et ansvar for å redusere utslipp i måten vi utvikler og drifter eiendom på.  

Powerhouse Telemark er vårt signalbygg, og har vært et banebrytende innovasjonsprosjekt innen bærekraftige bygg. Bygget er tegnet av Snøhetta, og ble i 2020 kåret av amerikanske CNN til å være ett av ti bygg på verdensbasis det var knyttet størst forventninger til – i sterk konkurranse med spektakulære bygg i bl.a. Canada, Kina, Egypt og Dubai. Bygget produserer mer energi enn det bruker i løpet av en livstidssyklus på 60 år, og produserer energi gjennom solcellepaneler og ni energibrønner.  

Fleksibilitet

50 % av verdens kontorlokaler står til enhver tid tomme. Denne problemstillingen ønsker vi å bidra til å løse ved å sørge for bedre utnyttelse av eksisterende bygg, slik at behovet for å bygge nye bygg reduseres. Dette var utgangspunktet for videreutviklingen av vårt heleide datterselskap Evolve, og etableringen av Orbit; en digital abonnementsløsning som muliggjør booking av ledige arbeidsplasser og møterom.

Vi må også rehabilitere mer, fremfor å bygge nytt. Dette var utgangspunktet for Inkognito Park, som er vårt hittil mest krevende rehabiliteringsprosjekt. Denne klassiske og verneverdige bygningen midt i hjertet av Oslo ble transformert til et høyteknologisk bygg med fleksible kontorløsninger, og åpnet høsten 2022. 

Bærekraft i praksis
For å oppnå klimamålene er vi nødt til å redusere eget klimafotavtrykk, men vi klarer ikke dette alene. Vi er – som alle andre – avhengige av å samarbeide med leverandører, leietakere og øvrige samarbeidspartnere for å lykkes.

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Loven er vedtatt av Stortinget, og trådte i kraft 1. juli 2022. Recreate omfattes av Åpenhetsloven og har plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og å offentliggjøre denne informasjonen innen 30. juni hvert år. 

I aktsomhetsvurderingen kartlegger og vurderer vi negativ påvirkning eller skade i vår virksomhet, leverandørkjede eller hos forretningspartnere knyttet til menneskerettigheter og anstendig arbeid. 

Kontakt

Elin Tufte Johansen
HR- og bærekraftdirektør