Nyhetsarkiv

Vår viktigste jobb er å utvikle gode, bærekraftige møteplasser

For 11 år siden eksisterte ikke R8 Property. Nå går vi på børs med en stor portefølje og høye ambisjoner. Fra Telemark skal vi skape gode, bærekraftige møteplasser - både i egen region og i større byer.

Onsdag 9. juni er første handelsdag for R8 Property på Euronext Growth Oslo. Vi legger ikke skjul på at vi er stolte og at vi gleder oss. I høyt tempo, med store ambisjoner og svært kunnskapsrike medarbeidere, har vi utviklet selskapet fra ingenting høsten 2010 til dagens vekstselskap med en eiendomsportefølje på 105 000 kvadratmeter, en utviklingsportefølje på ca 50 000 kvadratmeter, teknologiske nyvinninger og Norges mest fornøyde leietakere.

Vi er ekte telemarkinger, og vi tror den sterke posisjonen vår i Vestfold og Telemark gir oss mange muligheter fremover. Regionen opplever befolkningsvekst, og det skjer mye spennende i næringslivet, ikke minst med Googles planlagte datasenter i Skien og den internasjonale, grønne satsingen hos Elkem og andre aktører på Herøya.

Bakgrunnen vår fra Telemark gir oss også en konkurransefordel i et knalltøft marked. Her kjenner vi hvordan tilhørigheten til lokalsamfunnet binder oss sammen som mennesker. Vi lar oss inspirere av at hele verden, fra Skien til Singapore, består av store og små lokalsamfunn. En by er et konglomerat av ulike nabolag, og det er kvaliteten på nabolagene som avgjør byenes bærekraft og levedyktighet.

Det er derfor mer enn ord når vi hevder at vår viktigste jobb ikke er å utvikle bygg, men bærekraftige møteplasser i byer og samfunn. Det ligger i våre verdier og i vårt DNA. Vi vil utvikle moderne, klimavennlige møteplasser og nabolag som er gode å leve i og inspirerende å jobbe i. Slik skal vi bygge bærekraft i praksis. Nabolag for nabolag, enten det er på Solli plass i Oslo, på Skien Brygge eller på Korten i Tønsberg, som er noen av prosjektene vi jobber med i dag.

Når vi nå går på børs, og henter penger i en emisjon, er det blant annet fordi vi mener at R8 Property har en viktig rolle å spille i det nødvendige grønne skiftet vårt samfunn må gjennom på relativt kort tid. Verdens byer vokser raskt og byenes bygninger bruker i dag 25 prosent av verdens vann, minst 30 prosent av verdens energi og står for nesten 40 prosent av verdens klimautslipp. Byer er derfor klimakampens frontlinje. Kampen mot klimaødeleggelser vinnes eller tapes i byer. I R8 Property ønsker vi å ta ansvar, og strekke oss lenger enn både lovverk og regelverk pålegger oss. Vi er klimabevisste og opptatt av å utvikle bærekraftige løsninger, enten det er nybygg eller ombygging av eksisterende eiendommer.

Vi bygger Powerhouse og klimasertifiserte bygg fordi det er bra og nødvendig for både lokalmiljøet og kloden vår. 11 etasjer høye Powerhouse Telemark er et av verdens mest klimavennlige og energieffektive bygg, og har fått internasjonal oppmerksomhet. Nå foreligger to nye Powerhouse på tegnebrettet, i henholdsvis Tønsberg og Porsgrunn. Dette er bare begynnelsen, vi har som mål å bygge mange Powerhouse i årene som kommer. 

Samtidig som vi skal være en motor i bærekraftutviklingen, tar vi steget ut av klassisk eiendomsutvikling. Vi har alltid hatt ambisjoner om å være i forkant av den generelle utviklingen. Da Covid-19 smalt i fjor, hadde vi allerede et sterkt fokus på mer fleksible arbeidsplasser, og hadde derfor investert vesentlig i både Orbit Technology og coworking-selskapet Evolve. Våre medarbeidere har innovasjonsvilje og kunnskap til å løse nye problemer, og er nå ledende på teknologisk utvikling innenfor eiendomsbransjen. Selv om det foreløpig ikke er spesielt kjent i Telemark, har våre medarbeidere på rekordtid utviklet Orbit; en digital plattform som skal ta opp kampen mot tomme, ubrukte kontorlokaler - i hele verden.

Det er nemlig ikke alltid nødvendig å bygge nytt. Ofte er det mer effektivt, og mer klimavennlig, å bruke eksisterende bygninger bedre. Tomme lokaler er ressurssløsing. Fleksibel tilgang til kontorplass kan redusere reiser, frigjøre mer tid til effektivt arbeid og dempe behovet for å sette opp nye bygg. Det er bra for lokalsamfunnene og bra for klimaet, og noe stadig flere selskaper får øynene opp for.

Nå går vi altså på børs for å trappe opp vår innsats. Når bjella ringer og vi ønskes velkommen av børsdirektøren kl 09.00 onsdag morgen går vårt selskap inn i en ny æra. Våre ambisjoner løftes ut av Telemark og våre eiere kan komme fra hele verden. Men det begynte i Telemark. Det er herfra vi har hentet våre visjoner og verdier.

Heldigvis.