Nyhetsarkiv

Slottsfjell Park - en del av klimaløsningen

Vi har ambisjoner om å utvikle verdens første Paris Proof-kvartal, og det er ikke tilfeldig at vi ønsker å gjøre det i Norges eldste by.

Levende byer må være i bevegelse for å forbli levende. Tønsberg har vært i konstant bevegelse i tusen år, og nå løftes nye, nødvendige ambisjoner inn i byens utvikling. Tønsberg-politikerne har vedtatt at klimagassutslippene skal ned med 60 prosent innen 2030. Det er en spenstig ambisjon. En ambisjon vi også gjerne vil være med på å få til, ved å tilføre byen en av verdens mest klimanøytrale næringsparker.

Gir energi til byen

De neste ukene finner FNs 26. klimakonferanse (COP26) sted i Glasgow, utvilsomt den viktigste konferansen på verdensbasis i år. Bygg- og anleggsbransjen står for 40 % av det globale klimagassutslippet, dette er også vi i R8 Property nødt til å ta vårt ansvar for - blant annet ved å utvikle Slottsfjell Park.

Onsdag 29. september skrev Tønsbergs Blad om R8 Propertys planer på Korten. Trygt plassert ved foten av Slottsfjellet ønsker vi å bygge et nytt, levende kvartal - 100 % i tråd med Parisavtalen. Slottsfjell Park blir et kvartal som per i dag ikke finnes noe annet sted i verden, med sin kombinasjon av rehabilitert bygg og et nyopprettet Powerhouse. Samtlige bygg vil bygges med høyt fokus på klimavennlig materialbruk og ny teknologi, blant annet innen optimalisering av kontor- og møteplasser. Powerhouse Tønsberg vil i seg selv produsere nok energi til å gi energi tilbake til byen.

Og vi lover at dette er mer enn vakre ord fra en overivrig utbygger. Vi har nemlig gjort dette før. I Porsgrunn har vi satt opp Powerhouse Telemark, som i 2020 ble kåret av CNN til å være et av de ti byggene på verdensbasis de hadde størst forventninger til. Vi er umåtelig stolte av bygget vårt i Porsgrunn, og med Powerhouse Tønsberg hever vi lista ytterligere. Nå vil vi bygge et Powerhouse Paris Proof.

Det er ikke tilfeldig at vi har valgt Tønsberg når vi nå ønsker å løfte Powerhouse-konseptet til et nytt nivå. I Tønsberg har vi opplevd vilje til bærekraftig vekst og sirkulær næringsutvikling.

Vi har fått høre om store klimaambisjoner og høyt miljøfokus. Og vi føler oss sikre på at vi kan bidra.

Slottsfjell Park blir i realiteten et av verdens mest bærekraftige kvartal. Og vi vet av egen erfaring at bærekraftige bygg tiltrekker seg bærekraftige arbeidsplasser. Fremtidsrettede hoder og kompetansetunge miljøer som er opptatt av å ta sin del av ansvaret for et mer bærekraftig samfunn, tiltrekkes av bærekraftige kontorløsninger. Og med økt aktivitet følger flere arbeidsplasser og større skatteinntekter for kommunen. Inntekter som igjen kan brukes til å løse viktige velferdsoppgaver i Tønsberg.

Med ærefrykt

Vi har store ambisjoner for Slottsfjell Park og Powerhouse Tønsberg, noe jeg også hadde gleden av å fortelle om på Lederkonferansen denne uken. Uavhengig av om man tror eller tviler på Snorre Sturlasons datering, tror jeg de fleste vil være enig i at Tønsbergs historie er imponerende. Vi har derfor stor respekt for at denne viktige arven skal forvaltes. Vi ønsker å bidra til å skape gode, levende møteplasser og utvikle et mer bærekraftig samfunn, og har samtidig stor respekt for at man ikke kimser av tusen år med kultur- og samfunnsbygging.

Derfor har vi lyttet aktivt til Tønsbergs kombinerte ambisjoner for næringsutvikling og bærekraft. Med Slottsfjell Park og Powerhouse Tønsberg vil de to målene gå hånd i hånd, og utviklingen vil skje på et område som verken konkurrerer med aktiviteten i sentrum, eller med arkitekturen i sentrum. Det er heller ikke tilfeldig at vi flytter de store asfalterte parkeringsområdene under bakken, lager nye passasjer og etablerer flere grønne flater. Vår jobb som utviklings- og eiendomsselskap er ikke primært å reise bygg, men å skape bærekraftige møteplasser i byer og lokalsamfunn. Det ligger i våre verdier og i vårt DNA. Vi vil utvikle moderne, klimavennlige møteplasser og nabolag som er gode å leve i og inspirerende å jobbe i. På Korten, med Slottsfjellet som imponerende nabo, har vi derfor som mål å skape et kvartal som setter ny standard for byggeskikk i det grønne skiftet som alle verdens byer etter hvert må gjennom. Et kvartal som er i balanse med naturen. Slik kan Tønsberg bli en spydspiss i klimakampen. Tusen år er tross alt ingenting om livsgnisten er sterk, innovasjonsviljen genuin og gjennomføringskraften stor.