Nyhetsarkiv

Forsinket gjennomføring av transaksjon – Inkognitogaten 33

Recreate ASA og eksisterende aksjonærer i Inkognitogaten 33 A AS har utsatt gjennomføringen av transaksjonen hvor Recreate ASA vil kjøpe 83,45 % av aksjene i Inkognitogaten, fra 30.06.2022 til 15.07.2022.  
 
Utsettelsen er forårsaket av behov for mer tid til å formalisere den sikrede finansieringen av transaksjonen.  
 
Meldingen om å utøve opsjonen til å erverve 83,45 % av Inkognitogaten 33 A AS ble kunngjort i en børsmelding 27. mai 2021.

For mer informasjon, kontakt: