Nyhetsarkiv
Photo: Ida Bjørvik.
Photo: Ida Bjørvik.

25. mars 2022: R8 Propertys årsrapport ble publisert i dag, og 2021 ble et historisk år for selskapet. En milepæl ble oppnådd da selskapet ble notert på Euronext Growth Oslo med en fulltegnet rettet emisjon på 75 millioner kroner.

Fjoråret hadde mange høydepunkt: Flere milepælstransaksjoner ble gjennomført; selskapet hadde 19 prosent vekst i verdijustert egenkapital; det bærekraftige flaggskip-prosjektet Slottsfjell Park ble lansert; selskapet inngikk avtale om å øke eierskapet i Evolve til 100 % – og sist, men ikke minst – R8 Property ble børsnotert på Euronext Growth Oslo.

Emil Eriksrød, CEO og grunnlegger av R8 Property, uttaler følgende om resultatene:

"2021 ble et historisk år for R8 Property ASA. En milepæl ble oppnådd da selskapet ble notert på Euronext Growth Oslo 9. juni, sammen med en fulltegnet rettet emisjon på 75 millioner kroner. Nye og reforhandlede kontrakter, samt positiv utvikling på våre største prosjekter, Polymer Exploration Centre i Porsgrunn, Inkognito Park i Oslo og Fornebuveien 1 – 3 i Bærum, medførte økt verdi på våre investeringseiendommer. Dette førte til et historisk resultat før skatt på 111,9 millioner kroner – helt på linje med våre høye vekstambisjoner.

Evolve, vår leverandør av fleksible kontorløsninger, har også opplevd en enorm og imponerende vekst det siste året, og selskapets inntekter og medlemmer er tilnærmet doblet. Evolve er markedsleder i sitt segment og en nøkkelfaktor for R8 Propertys videre utvikling og vekst.

Klimafotavtrykk, innovasjon og teknologi er stadig viktigere for leietakernes beslutningsprosess. Med vår attraktive portefølje av bærekraftige næringsbygg ved sentrale knutepunkter i byer, er R8 Property godt posisjonert for å møte markedets behov. Fremover vil vårt bærekraftige fokus bli enda mer synlig gjennom forbedret rapportering av våre eiendommer og prosjekter. I første omgang gleder vi oss til å presentere selskapets første bærekraftrapport denne våren."