Nyhetsarkiv

Eiendoms­utvikling og utleie­kompetanse er driverne bak rekordsterkt kvartalsresultat

I første kvartal i 2022 økte verdien av R8 Propertys portefølje med 74,4 millioner kroner, hovedsakelig drevet av pågående utviklingsprosjekter og rekordmange nye og reforhandlede leiekontrakter.

Dette ga det beste kvartalsresultatet i selskapets historie med et resultat før skatt på 145,9 millioner kroner (38,5 millioner kroner), inkludert resultat fra eiendommer disponert av eier.

Trenden mot en mer fleksibel og effektiv arbeidsdag akselererte under Covid-19, og fortsetter å bidra til økt etterspørsel etter fleksible kontorløsninger fra Evolve, som eies 100 prosent av R8 Property med virkning fra 1. januar 2022.

Etter endt første kvartal fremmet styret et forslag om å endre navnet på selskapet til Recreate ASA. Navnet Recreate er et tegn på internasjonale ambisjoner, men henspiller først og fremst på å gi nytt liv eller energi til noe, samtidig som det gir assosiasjoner til rekreasjon.

Administrerende direktør og gründer av R8 Property, Emil Eriksrød, kommenterer resultatene i første kvartal 2022:

"Vi er glade for å kunne rapportere det beste kvartalsresultatet i selskapets historie. Den sterke utviklingen var først og fremst drevet av positive porteføljeverdiendringer fra pågående utviklingsprosjekter og sentralt beliggende og bærekraftige eiendommer, samt 25,2 millioner kroner knyttet til vår investering i Inkognitogaten 33A AS.

Inkognito Park gjennomgår for tiden en fullstendig innvendig oppussing og er forhåndsutleid i ti år til Evolve og 24SevenOffice.

Vår fremgang i kvartalet ble også støttet av et rekordhøyt antall nye og reforhandlede leieavtaler, inkludert en 20-årig leieavtale med Comfort Hotel Skien Brygge AS på ca. 6.300 kvm i det kommende utviklingsprosjektet Skien Brygge.

Trenden mot en mer fleksibel og effektiv arbeidsdag akselererte under Covid-19 og fortsetter å øke etterspørselen etter fleksible kontorløsninger fra Evolve, som vi nå eier 100 prosent av aksjene i.

Ved utgangen av kvartalet annonserte vi oppkjøpet av Parallell, en BREAAM Excellent kontoreiendom i Oslo på 19 000 kvm. Denne bygningen er svært attraktiv med sin sentrale beliggenhet, fleksible kontorløsninger og gode miljøegenskaper. Transaksjonen representerer et stort sprang for R8 Property, ettersom vi fortsetter å jobbe mot en eiendomsportefølje verdsatt til 5 milliarder kroner.”

Vedlagt er rapport og presentasjon for første kvartal 2022.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Om Recreate (R8 Property ASA)

Recreate (R8 Property ASA) er et fulltjeneste-eiendomsselskap som fokuserer på utvikling, eierskap og forvaltning av sentralt beliggende og bærekraftige næringseiendommer. Les mer på selskapets nettside https://recreate.no

>