Nyhetsarkiv

24SevenOffice blir leietaker i Inkognito Park

ERP-suksessen 24SevenOffice signerer en langsiktig leiekontrakt i Inkognito Park på Solli plass, og får med dét nytt hovedkontor i “slottet bak slottet”. - Dette blir vårt 24SevenHouse, sier CEO, Ståle Risa.

Det økovennlige ERP-systemet 24SevenOffice var det første selskapet i Norden som utviklet regnskap med kunstig intelligens (AI). Siden oppstarten i 1997 har selskapet hatt en enorm vekst, noe som har resultert i en årlig omsetning på 200 millioner kroner og nærmere 200 ansatte. Nå signerer selskapet en langsiktig leiekontrakt i Inkognito Park.

R8 Property ASA er hovedeier av bygget, som nå også blir kjent som 24SevenHouse. - Vi ønsket et klassisk bygg som representerer at vi er verdens første skybaserte ERP-system, og samtidig ville vi at det skulle være state of the art teknisk sett for å tilrettelegge for optimal ytelse fra våre team, forteller Ståle Risa.

- Det er viktig for oss å ha kontinuitet over flere år, og ha et bygg som både ansatte og kunder kan kalle et 24SevenHouse. Vi kaller det “slottet bak slottet”, sier Risa og henviser til eiendommens arkitektur og sentrale plassering i umiddelbar nærhet til Slottsparken, Nationaltheatret og Solli plass. Konkurransen om de beste hodene strammer seg stadig til og derfor er nærhet til offentlige transportmuligheter et veldig viktig virkemiddel.

- Vi er veldig glad for å tilby en solid og fremoverlent organisasjon av denne størrelsen, den beliggenheten, fleksibiliteten og teknologiplattformen de har behov for. Inkognito Park er et Evolve-senter Powered by Orbit, noe som betyr at 24SevenOffice har tilgang til fellesområder og møteromsfasiliteter i bygget, og til Evolves øvrige 25 lokasjoner, sier CEO/grunnlegger av R8 Property ASA, Emil Eriksrød.

Inkognito Park er utviklet av R8 Property i samarbeid med Industrifinans Eiendom. I forbindelse med signering av leiekontrakten har R8 Property utløst opsjon på kjøp av aksjer i Inkognitogaten 33, slik at selskapet nå kontrollerer ca. 92 % av aksjene.

- Vi gikk inn på eiersiden våren 2020, og har sammen med Industrifinans jobbet med å utvikle og skreddersy eiendommen for fremtidens arbeidsplass. Det har vært høyt fokus på ombruk av materialer i bygget som også får sertifiseringen BREEAM-NOR Very Good. Vi ser at fokuset på teknologi og bærekraft har gjort bygget til et attraktivt utleieobjekt, og samarbeidet med Industrifinans har vært godt, sier Emil Eriksrød.

Ståle Risa og Emil Eriksrød har er enige om at pandemien medfører varige endringer i arbeidslivet. - Vi tror fremtidens kontorvaner blir mer fleksible. Både i form av at ansatte oftere har hjemmekontor, men også at de jobber på fleksible løsninger, slik både Evolve og Orbit tilbyr. Vi går ofte tom for møteromskapasitet, og med Evolve som nærmeste nabo kan vi skalere opp organisasjonen i større grad enn vi ellers kunne gjort i det aktuelle bygget, forteller Risa. Han legger til at miljøaspektet er vesentlig, da denne løsningen reduserer reiseaktiviteten, samt optimaliserer bruken av eksisterende bygg.

- Inkognito Park er ett av flere bygg som nå integreres med teknologien fra Orbit Technology. Målet med Inkognito Park er å tilby de beste løsningene for våre leietakere midt i Oslo sentrum. Derfor har vi valgt å installere Orbit i hele bygget. Med Orbit kan vi gi brukerne en helt sømløs hverdag med unik fleksibilitet de ikke har fått tidligere, forteller Emil Eriksrød. Vi ser transformasjonen fra kvadratmeter til brukere har fått ekstra fart med korona, og vi har bestemt at vi skal ligge fremst, avslutter han.

R8 Property ASA eier 75 % av Evolve Business Space og 36 % av Orbit Technology.

Kontaktinformasjon:

Ståle Risa, 24SevenOffice: str@24sevenoffice.com, 922 35 847
Emil Eriksrød, R8 Property: emil.eriksrod@r8group.no, 415 22 463