Ansatte

Runar Eriksrød

Utleie- og eiendomsansvarlig

Runar Eriksrød (f. 1959) er spesialisert i bedriftsøkonomi og rådgivende tjenester. Hans lange fartstid som rådgiver og banksjef, gir Runar et solid fotfeste i næringslivet i Telemark. Som porteføljeansvarlig ser Runar til at ombygging, rehabilitering og nybygg gjennomføres i henhold til gitt avtale mellom leietaker, underleverandører og selskapet. Runar spiller videre en sentral rolle i Recreate investeringer, finansieringsbehov og utvikling av markedsporteføljen.