Ansatte

Jarle Stensbøl

Teknisk leder

Jarle Stensbøl (f. 1965) er spesialisert på teknisk drift av næringseiendom. Han har inngående kjennskap til adgangskontroller og ulike SD-anlegg samt lang erfaring innen forvaltning av næringsbygg. Jarle har det operative ansvaret for selskapets eiendomsmasse i Telemark og er ansvarlig for vedlikehold, oppgraderinger og ombygging. Det er driftsleders ansvar å inneha den nødvendige kunnskap om brannvern. Jarle er sertifisert brannvernleder i særskilte brannobjekter og utfører alle lovpålagte tilsyn i byggene, vernerunder, oppfølging av tekniske anlegg m.m. Jarles tilstedeværelse sikrer leietakere profesjonell oppfølging av utvendig bygg og inneklima.