Skien

Skien Brygge

Tomteareael

25 000m²

Potensielt utviklingsareal

50 000m²

Formål

Bolig, kontor, hotell og servering

Status

Prosjektering

Skien Brygge blir en variert og mangfoldig utvidelse av byen.

Skien Brygge blir en arena for opplevelser og aktivitet, samvær og hygge – her ønsker vi et sydende folkeliv langs promenader hvor kaféer, butikker, hotell, kaffebarer og restauranter åpenbarer seg med nydelig utsikt mot vannet. Skien Brygge skal være attraktiv for ulik bruk, til ulike tider på døgnet, og til ulike årstider.

Skien Brygge ligger vestvendt og solrikt til ved elven. Reguleringsplanen definerer området som et bysenter med boliger, næring, hotell, handel og kultur. Planen ble enstemmig vedtatt av Skien bystyre i desember 2016, og utbyggingsavtalen for første fase ble godkjent i desember 2019.

Skien Brygge Utvikling er et samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR Eiendom (50 % eierskap), SBBL (25 %) og Recreate (25 %).

Les mer på prosjektets hjemmeside

Kontakt

Skien Brygge