Ansatte

Trond Herrefoss

Utleie- og eiendomsansvarlig

Trond Herrefoss (f. 1979) er porteføljeansvarlig for byggene våre, noe som innebærer at han har det overordnede ansvaret for at byggene er godt vedlikeholdt og at leietakerne er fornøyde.

Trond har flere års ledererfaring og er meget opptatt av høy service- og leveringsgrad, noe han bl.a. hadde høyt fokus på i sin forrige jobb som hotelldirektør. Trond er nettverksbygger av rang, og setter stor pris på den daglige dialogen med eksisterende og potensielle leietakere.