Ansatte

Stian Robertsen Straume

HR business partner

Stian Robertsen Straume (f.1983) har siden 2007 hatt ulike stillinger innen HR, i privat og offentlig sektor. Han er spesialisert innen rekruttering, kompetanse og lederutvikling, saksbehandling og strategisk HR.

Stian er utdannet fra Handelshøyskolen BI innen HR og detaljhandelsledelse. Han jobber tett med CHO, og støtter selskapet i HR-relaterte spørsmål.