Ansatte

Kaja Kristensen

Business controller (permisjon)

Kaja Kristensen (f. 1995) har en bachelorgrad i forretningsjus og økonomi fra BI i Oslo, med metode, økonometri, finansiell styring og anvendt makroøkonomi som valgfag. has a Bachelor's degree in business law and economics from BI, Oslo with electives in method and econometrics, financial management and macroeconomics.

Kaja kom til Recreate fra Nordea Direct (tidligere Gjensidige Bank), hvor hun jobbet i nesten 3 år. Her begynte hun karrièren med et internship innen sparing og investering, hvor hun deretter gikk over i en analytikerstilling med oppgaver knyttet til aksjesparing, før hun avslutningsvis jobbet det siste året som business controller.

Kaja satset håndball på toppnivå i Oslo i flere år, og tar med seg mange interessante perspektiver og synergier på prestasjon, teamwork og disiplin i sin nåværende rolle.