Ansatte

Gustav Opsahl

Bærekraftkoordinator/masterstudent

Gustav Opsahl har en bachelor i internasjonal politikk med historie fra Høyskolen i Innlandet. Han skrev BA-oppgaven om Parisavtalen, og dens systematiske mangler som hindrer den fra å oppnå sitt potensial. Det var denne oppgaven som ble starten på Gustavs interesse for bærekraft, noe som er hans akademiske hovedinteresse.

I disse dager er Gustav halvveis gjennom sin Master-utdanning i samfunnsanalyse ved Universitetet i Sørøst-Norge, og hans rolle som bærekraftskoordinator er et samarbeid mellom universitetet og Recreate.

Gustavs hovedoppgave er å være en driver i utviklingen av selskapets bærekraftsstrategi, i tråd med selskapets overordnede forretningsstrategi og FNs bærekraftsmål.