Ansatte

Elin Tufte Johansen

HR- og bærekraftdirektør

Elin Tufte Johansen (f. 1970) er HR- og bærekraftdirektør, og har hatt en sentral rolle i ledergruppen siden hun begynte i 2017.

Gjennom ca 25 års erfaring fra organisasjonsutvikling i jobb og studier, har hun utviklet spisskompetanse i dette segmentet, samt innen endringsprosesser og lederskap.

I rollen som HR-direktør er hun ansvarlig for selskapets humankapital. Elin er opptatt av å skape en verdibasert kultur i hele organisasjonen, på tvers av de ulike divisjonene.

Elin har en sentral rolle i utviklingen og implementeringen av selskapets strategi, og sitter i selskapets øverste ledelse og diverse ledergrupper.

Hennes utdannelse og erfaring er innen ledelse, psykologi og coaching, og hun har en Master i ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Foruten å være styremedlem i Recreate, er hun også styremedlem i NHO Vestfold og Telemark og styreleder i R8 Edge.